N. Baasanhüü


Baaska

2009 онд МУИС-ийг Философич мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн НШУС-ийн Социологийн магистрант.


Аман түүхийн судалгааны багт 2008 онд орж ажилласан ба уг төслийн 56 ярилцлагыг хийсэн байна. Одоо Максима судалгааны төвд судлаачаар ажилладаг.


Click here to see all the interviews Baasanhüü has conducted.