Ядамсрэнгийн Хишигсүрэн


Khishgee

МУИС-ийг философийн багш мэргэжлээр 1996 онд төгссөн. Монгол Улсын Боловсролын ИХ сургуульд философийн багш, Mongolian National Public Television-д Ажлын албаны дарга хийж бөгөөд 2005 оноос Судалгааны Максима Төвийг байгуулан ажиллаж байна.Аман түүхийн судалгааны багт 2008 оноос орсон. Уг төслийн нийт 93 ярилцлага хийсэн.


Максима судалгааны төв сүүлийн 7 жилийн туршид хийсэн олон нийтийн санаа бодлын судалгааны 100 гаруй төслийг удирдаж, аналистаар ажилласан. Монголын Медиа салбарт сүүлийн 5 жил зах зээлийн судалгаа хийсэн бөгөөд Kantar Media болон TNS Gallup Media –тай хамтарсан ТВ үзэгчийн судалгааны төслийн ахлагчаар ажиллаж байна.


Энд дарж Хишгээгийн авсан бүх ярилцалгийг үзнэ үү.