Mongolian Keywords

Total number of interviews keyworded so far is 593

нэгдэлжүүлэх хөдөлгөөн
мал аж ахуй / мал
ажил
соёлын довтолгоо
төр засаг / улс төрч
шинэ технологи
гэр бүл
хэлмэгдүүлэлт
хүүхэд наснаа
сургууль / соёлын хүмүүжил
явах
эрх мэдэл ба албан тушаал
хувьчлах
ардчилал
дурсгалт эд зүйл
сүсэг бишрэл
ТББ-ын тухай
эмэгтэй эрэгтэй хүн хоорондоо харилцаа
аж үйлдвэржилт
гадаад харилцаа
байгаль
өвчин / эрүүл мэнд
оршуулга
тэр үед хотын амьдрал ямар байсан вэ
утга / уран зохиол
дайны үед амьдрал
цэрэг